352 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 08 3517 8238 08 3517 8240

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bạn cần. 24/7

Đối với những vấn đề khẩn cấp hoặc chỉ định mới, vui lòng liên hệ với người phụ trách bên dưới để được hỗ trợ ngay lập tức bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt:

Mr. Huy

Số điện thoại : (84) 918454894

ins@indochinesurvey.com.vn

The Indochine Survey - Công ty cổ phần giám định Đông Dương 5/5