Lãnh đạo
TRỊNH TIẾN DŨNG

TRỊNH TIẾN DŨNG

Giám Đốc
TRỊNH TIẾN DŨNGGiám Đốc Bằng cấp chuyên môn
 • Kỹ sư Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Khoa máy
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý chất lượng nội bộ ISO 9001:2000
 • Chứng chỉ phát triển chuyên môn do Kiwi Marine Consultants Ltd cấp về việc đào đạo giám định hàng hải.
 • Chương trình đào tạo giám định viên Việt Nam do West Of England cấp
Kinh nghiệm:
 • 02 năm làm việc trên tàu của Eastern Dragon Co. (M/V “HONG LONG”) vớ nhiệm vụ kỹ sư vận hành và bảo dưỡng.
+ Vận hành, sửa chữa và duy tu máy Diesel, máy phát, máy nén, máy tách, máy bơm, hệ thống ống và các thiết bị tàu thủy khác.
 • Làm Giám định viên từ năm 1997
+ Giám định mớn.
+ Giám định xếp hàng và tiền xếp hàng gạo và các hàng bách hóa khác
+ Giám định tai nạn hàng hải của tàu thủy và các công trình hàng hải, vỏ tàu và thiết bị máy tàu
+ Giám định tình trạng, số lượng, chất lượng và giám định tổn thất hàng bách hóa.
+ Giám định tình trạng tàu.
+ Thay mặt người yêu cầu giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xếp và dỡ hàng.
PHAN VĂN VIỆT

PHAN VĂN VIỆT

Trưởng phòng Giám định Kỹ Thuật Hàng Hải
PHAN VĂN VIỆTTrưởng phòng Giám định Kỹ Thuật Hàng Hải

Bằng cấp chuyên môn:

 • Đại Học Hàng Hải Việt Nam (Ngành chính: Kỹ sư hàng hải)
 • Kỹ sư, Hạng: vận hành
 • Máy hai, Hạng: Quản lý, Chứng chỉ Máy trưởng

Nghiệp vụ chuyên môn: Giám định điều kiện, Thân và máy tàu...

Kinh nghiệm:

 • 06 tháng làm việc cho Vosco’s workshop.
 • 06 tháng làm việc trên tàu bách hóa - M/V Sai Gon 4
 • 01 năm làm việc trên tàu container - M/V Heung A Osaka
 • 01 năm làm việc trên tàu container - M/V Uni Onward
 • 01 năm làm việc trên tàu container - M/V Uni Premier
 • 01 năm làm việc trên tàu container - M/V Uni Assure
 • 10 tháng làm việc trên tàu container - M/V Uni Angle
 • 02 tháng làm việc trên tanker – Au Lac Angle
 • 02 năm làm việc cho Germanischer Lloyd.
+ Đóng mới (thân và máy tàu)
+ Đội tàu dịch vụ (thân và máy tàu)
+ Nguyên liệu và thiết bị
 • 16 tháng làm việc cho ALFA LAVAL THAILAND.
 • 06 năm làm việc cho Class NK (Nippon Kaili Kyokai)
+ Giám định viên
+ Đánh giá hệ thống quản lý hàng hải
+ Giảng viên của Class NK Academy
+ Giám định viên MLC
 • Làm việc cho Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương từ năm 2015
PHAN PHÚ TIÊN

PHAN PHÚ TIÊN

Trưởng phòng Giám định tài sản kỹ thuật
PHAN PHÚ TIÊNTrưởng phòng Giám định tài sản kỹ thuật Bằng cấp chuyên môn:
 • Kỹ sư xây dựng, Đại Học Bách Khoa, Việt Nam.
 • Chứng chỉ 625 TOEIC, Educational Testing Service
 • Chứng chỉ quản lý dự án, Đại Học Mở, Việt Nam.
 • Cử nhân tài chính doanh nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nghiệp vụ chuyên môn: Điều chỉnh viên/ Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm:

 • 06 tháng làm việc cho Seayong Vina Construction Limited với chức danh kỹ sư công trình.
+ Kiểm tra và hướng dẫn các công việc hàng ngày của thầu phụ.
+ Chuẩn bị bản vẽ cho cấp trên kiểm tra.
+ Tính toán và do đạc khối lượng xây dựng hàng ngày.
 • 07 tháng làm việc cho Project Manager Company Limited, Một Công ty tư vấn chuyên về quản lý dự án xây dựng
+ Giám sát, nghiệm thu công trình hàng ngày để báo cáo giám sát trưởng.
+ Kiểm tra và đánh giá báo giá thầu phụ bao gồm kết cấu và thiết kế.
+ Kiểm tra khiếu nại về thanh toán của các nhà thầu đối với các công việc đã hoàn thành trong tháng và báo cáo Giám Đốc Dự Án.
+ Giám sát và kiểm tra dự án ngân sách.
 • 19 tháng làm việc tại Cunningham Lindsay Vietnam Limited. - Một trong những Công ty quản lý khiếu nại và điều chỉnh tổn thất toàn cầu
+ Giám định và điều tra tổn thất xây dựng đa dự án từ dân dụng, cơ sở hạ tầng,
+ Thu thập và nghiên cứu các chứng từ kỹ thuật để xác định nguyên nhân tổn thất,
+ Kiểm tra dự toán, chấp nhận công việc hoàn tất và các chứng từ pháp lý khác,
+ Tính toán và lập dự toán,
+ Tìm các hợp đồng ngoại để sửa chữa tổn thất,
+ Giải quyết các vấn đề về luật có liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm,
+ Tư vấn Nhà bảo hiểm lập hợp đồng bảo hiểm,
+ Theo dõi và giám sát khiếu nại của khách hàng,
+ Viết và chuẩn bị báo cáo đánh giá (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
 • 07/2011 - 2012: Làm việc tại UHY Audit & Advisory Servised Limited - Chuyên giá kiểm toán và tài chính tại Tp. Hồ Chí Minh.
+ Xem các chứng từ pháp lý của dự án,
+ Điều tra Quỹ đầu tư,
+ Xác minh giá xây dựng thực tế và giá thiết bị,
+ Xác định giá ngoại trừ tài sản xây dựng,
+ Kiểm tra nợ,
+ Chuẩn bị báo cáo kiểm toán
CAO ĐỨC DƯƠNG

CAO ĐỨC DƯƠNG

Trưởng bộ phận giám định Thân và Máy tàu
CAO ĐỨC DƯƠNGTrưởng bộ phận giám định Thân và Máy tàu

Bằng cấp chuyên môn

 • Phân hiệu Đại học Hàng Hải Việt Nam, Khoa máy.

Kinh nghiệm

 • 2007 - 2012:  Giám định viên Asia Control.
 
Thành viên
TRẦN NGỌC HÀ

TRẦN NGỌC HÀ

Nhân viên pháp chế
TRẦN NGỌC HÀNhân viên pháp chế Bộ phận pháp chế Bằng cấp chuyên môn
 • Đào tạo Luật sư tại Bộ Tư Pháp (Vietnam).
 • Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh (ngành chính: luật quốc tế)
 • TOEIC (715/990)
Nghiệp vụ chuyên môn:  Hỗ trợ pháp lý, truy hoàn bồi thường bảo hiểm

Kinh nghiệm:

 • 01 năm kinh nghiệm làm việc cho Công ty Luật Khánh Dương và Cộng Sự.
 • 04 tháng làm việc cho Công ty TNHH Bảo Hiểm Fubon Việt Nam.
 • Bộ phận pháp chế Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS)
PHẠM ANH ĐỨC

PHẠM ANH ĐỨC

Trưởng nhóm GDV miền Bắc
PHẠM ANH ĐỨCTrưởng nhóm GDV miền Bắc Bằng cấp chuyên môn
 • Đại Học Hàng Hải Việt Nam, TP. Hải Phòng (Ngành chính: Kỹ sư điều khiển tàu biển)
 • Khóa học đào tạo sĩ quan boong tại Nippon Steel Shipping.
 • Sĩ quan vận hành boong tại Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Tp. Hải Phòng.
 • Sĩ quan quản lý boong (Đại phó Hạng 1) tại Đại Học Hàng Hải Việt Nam, T.p Hải Phòng
Nghiệp vụ chuyên môn: Vỏ tàu, hàng hóa, tình trạng tàu, tai nạn hàng hải...
 
Kinh nghiệm:
 • GDV hàng hải/ Trưởng nhóm GDV miền Bắc của Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS) từ năm 2009.
 • 03 tháng Giảng viên trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải, Hải Phòng, Việt Nam.
 • 18 tháng Phó hai của tàu “NSS CONFIDENCE” trực thuộc Nippon Steel Shipping Co, Ltd., Nhật Bản
 • 14 tháng Phó hai tàu “NSS BONANZA” trực thuộc Nippon Steel Shipping Co, Ltd., Nhật Bản
 • 06 tháng Phó ba tàu “NSS DYNAMIC” trực thuộc Nippon Steel Shipping Co, Ltd., Nhật Bản
 • 03 tháng Phó ba tàu “SOUTHERN STAR” trực thuộc to Nippon Steel Shipping Co, Ltd., Nhật Bản
 • 01 năm tập sự Sĩ quan boong tài “NSS BONANZA” trực thuộc Nippon Steel Shipping Co, Ltd., Nhật Bản
 • 05 tháng tập sự boong của tàu “KAZUSA” trực thuộc Nippon Steel Shipping Co, Ltd., Nhật Bản
TRẦN THẾ VINH

TRẦN THẾ VINH

Giám định viên
TRẦN THẾ VINHGiám định viên Bằng cấp chuyên môn:
 • Kỹ sư điều khiển tàu biển của Trường Đại Học Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ cập nhật chuyên môn cho Người đi biển do Denmark Government tài trợ
 • Kỹ năng cập nhật vi tính cho Người đi biển do Công đoàn thủy thủ Nhật tài trợ.
Nghiệp vụ chuyên môn: Vỏ tàu, tình trạng tàu, tai nạn hàng hải...
 
Kinh nghiệm:
 • Làm giám định viên của Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS) từ tháng 01/2011
 • 26 tháng Phó hai tàu “VIEN DONG 1” trực thuộc Vitranschart.
 • 01 năm Phó ba của tàu “ORIENTAL RUBY” trực thuộc First Marine Service
 • 13 tháng Able Body Seaman & Phó ba tàu “UNI ARISE” trực thuộc Evergreen Corp.
 • 01 năm thực tập sĩ quan trên tàu “UNI ARISE” trực thuộc Evergreen Corp.
PHẠM THANH QUANG

PHẠM THANH QUANG

Giám định viên
PHẠM THANH QUANGGiám định viên Bằng cấp chuyên môn
 • Đại học hàng hải Việt Nam, tốt nghiệp Kỹ sư điều khiển tàu biển
 • Khóa đào tạo Thủy Thủ và sĩ quan boong tại Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Co.
 • Kỹ sư vận hành boong tại Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Tp. Hải Phòng
Nghiệp vụ chuyên môn: Giám định hàng hóa, vỏ tàu, tai nạn hàng hải...
 
Kinh nghiệm:
 • 2011 đến nay:  Giám định viên của Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS)
 • 09/2010 - 2011: Giảng viên trường Cao đẳng nghề Duyên Hải, Tp. Hải Phòng, Việt Nam.
 • 01 năm tập sự trên tàu “VINH LONG” trực thuộc Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Co.
PHAN VĨNH HƯNG

PHAN VĨNH HƯNG

Giám định viên
PHAN VĨNH HƯNGGiám định viên Bằng cấp chuyên môn:
 • Đại học Nha Trang, Việt Nam. Tốt nghiệp Kỹ sư an toàn hàng hải.
 • Tập sự tại Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
 • Tập sự tại Cảng vụ Khánh Hòa, Việt Nam.
 • Tập sự tại Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nnam.
Nghiệp vụ chuyên môn: Giám định viên hàng hóa, vỏ tàu, Giám sát đề phòng hạn chế tổn thất xếp/ dỡ, tai nạn hàng hải, điều chỉnh tổn thất...
 
Kinh nghiệm
 • 04/2010 đến nay: Giám định viên Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS)
 • 03/2009 - 04/2010: Giám định viên Công ty TNHH Giám Định S.S.L.
LÊ XUÂN BAN

LÊ XUÂN BAN

Giám định viên
LÊ XUÂN BANGiám định viên Bằng cấp chuyên môn:
 • Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp kỹ sư máy tàu
 • Tập sự tại Viet Dien ship repair Co., Ltd, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nghề nghiệp chuyên môn: Giám định viên kỹ thuật đối với mọi loại máy...
 
Kinh nghiệm
 • 2013 đến nay:  Giám định viên Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS).
 • 2012 - 2013: Giám định viên Công ty Asia Inspection Service Co., Ltd, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 2011 - 2012 : Làm việc tại Công ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
TRẦN HIẾU NGHĨA

TRẦN HIẾU NGHĨA

Giám định viên xây dựng
TRẦN HIẾU NGHĨAGiám định viên xây dựng Bằng cấp chuyên môn:
 • Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Ngành kiến trúc dự án, tốt nghiệp Kiến trúc sư năm 2000
 • Kỹ sư xây dựng tại Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ chuyên môn về Giám sát thi công công trình do Bộ Xây Dựng cấp
 • Chứng chỉ chuyên môn về Kiến Trúc Sư cho phép làm việc trong công trình do Bộ Xây Dựng cấp
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng do Công ty Cổ Phần đào tạo và Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội cấp
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng do Công ty Cổ Phần đào tạo và Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội cấp
Nghề nghiệp chuyên môn: Giám định viên xây dựng...
 
Kinh nghiệm:
 • 2009 đến nay: Giám định viên xây dựng cho Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS)
 • 2007 - 2009:  Làm việc tại Công ty An Cư Sài Gòn với chuyên môn thiết kế, tư vấn xây dựng và dự án công nghiệp, Công ty Pháp Á với chuyên môn giám sát và tư vấn dự án trực thuộc Ban Quản Lý Dự Án Quận 2 & Quận 9
 • 2004 - 2006:  Làm việc tại Công ty Kiến Trúc Sài Gòn, Công ty Đức Việt Cát, Công ty Tư Vấn Phương Nam, Công ty Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng Thuận Hải
 • 2000 - 2004: Làm việc tại Công ty Tư Vấn - Thiết Kế -  Xây Dựng Ba Lê
TRẦN LÊ PHƯƠNG LOAN

TRẦN LÊ PHƯƠNG LOAN

Điều chỉnh tổn thất
TRẦN LÊ PHƯƠNG LOANĐiều chỉnh tổn thất Bằng cấp chuyên môn:
 • Đại Học Văn Lang. Tốt nghiệp Cử nhân Thương Mại Quốc Tế.
 • Khóa học Tài Chánh Ngân Hàng (Chứng chỉ của Viện Điều Tra phát triển nhân lực của Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh)
 • Anh Văn:  Toeic 465
Nghề nghiệp chuyên môn: Giám định hàng hóa, điều chỉnh tổn thất...
 
Kinh nghiệm
 • 08/2011 đến nay: Điều chỉnh viên của Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS)
TRẦN VĂN SƠN

TRẦN VĂN SƠN

Giám định viên Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hàng Hải
TRẦN VĂN SƠNGiám định viên Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hàng Hải Bằng cấp chuyên môn
  • Kỹ sư hàng hải - Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng.
  • Máy trưởng Hạng 2 (1991) - Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng
  • Máy trưởng Hạng 1 (1995) - Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng
  • Thạc sĩ kỹ thuật - Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng
  • Đăng kiểm viên, Hamburg.
  • Đánh giá viên I(Nigel Bauer & Associates, Singapore)
  • Đánh giá viên ISM – Germanischer Lloyd , Hàn Quốc
  • Đánh giá viên MarSec – Germanischer Lloyd , Hàn Quốc
  • Marine Labour Convention  2006 Inspector, Singapore
Nghiệp  vụ chuyên môn: Kỹ sư hàng hải

Kinh nghiệm:

 • 1/1982-12/1998:     Làm việc trong Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng:
+ Giảng viên (chính thức)
+ Sửa chữa tàu biển
+ Làm việc trên tàu, bao gồm 4 năm làm Máy trưởng trên tàu
 • 12/1998 – 07/2014: Làm việc cho Germanischer Lloyd với nhiệm vụ:
+ Giám định viên đóng mới tàu biển:  tàu công/ tàu bách hóa, giám định thân, máy tàu và qui chế pháp định (Solas, Marpol…)
+ Giám định viên khai thác tàu: giám định trên các tàu khác nhau, loại tàu: Container, tàu Gas, tàu chuyên chở hành khách, tàu hàng xá, tàu dầu/ tàu hóa chất
+ Kiểm tra và chứng nhận vật liệu và thiết bị
+ Kiểm tra khả năng hàn.
+ Đánh giá an toàn hàng hải
+ Đánh giá ISM
+ Đánh giá MLC
 • 07/2013 – 07/2014: Làm việc cho Vietnam Tanker Joint Stock Co. với chức danh Kỹ sư trên tàu
 • 07/2014- 12/2015:  Làm việc cho London Offshore Consultant Vietnam với chức danh Giám định viên tự do
 • 12/2015 - hiện tại:  Phó giám đốc Phòng Kỹ thuật/ Người quản lý của Công ty TNHH Hải Dương - offshore service shipping Co.
VŨ ĐÌNH HUY

VŨ ĐÌNH HUY

Giám định viên Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hàng Hải
VŨ ĐÌNH HUYGiám định viên Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hàng Hải Bằng cấp chuyên môn
  • Cử nhân hàng hải, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh, môn chính: Khoa lái.
  • Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh - Quản trị kinh doanh
  • Boong, bằng cấp: điều hành
  • Khóa học điều tra tai nạn (DNV).
  • Khóa học TMSA (DNV)
  • Khóa học quản lý thay đổi và đánh giá rủi ro (DNV)
  • Đánh giá viên nội bộ SMC/ISSC/MLC (DNV)
  • Khóa học quản lý tàu (NKK)
  • Khóa đào tạo nâng cao về Oil tanker
  • Khóa huấn luyện nâng cao về Chemical tanker
  • Khóa huấn luyện nâng cao về Gas tanker
Nghề nghiệp chuyên môn: Kỹ sư hàng hải

Kinh nghiệm:

 • 18 tháng làm việc cho TPL Shipping
 • 06 tháng làm Quản lý tàu cho Phòng Hàng hải của TPL Shipping
 • 03 nămg làm việc cho Prime Shipping Corporation
 • 05 năm làm việc cho Petrolimex Joint Stock Tanker Company (PJITACO)
PHẠM QUANG CƯỜNG

PHẠM QUANG CƯỜNG

Giám định viên Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hàng Hải
PHẠM QUANG CƯỜNGGiám định viên Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hàng Hải Bằng cấp chuyên môn
  • Cử nhân hàng hải, Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, môn chính: Kỹ sư máy.
  • Văn phòng kỹ sư, bằng: điều hành
  • Máy hai, bằng: Quản lý, Bằng máy trưởng
Nghiệp vụ chuyên môn: Kỹ sư hàng hải

Kinh nghiệm:

 • 18 tháng làm Kỹ thuật viên duy tu FSO-MV12
 • 02 năm làm kỹ sư duy tu FPSO-MV19
 • 07 năm làm Giám sát duy tu FSO-MV17
TRẦN KHẮC CHÍNH

TRẦN KHẮC CHÍNH

Giám định viên Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hàng Hải
TRẦN KHẮC CHÍNHGiám định viên Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hàng Hải Bằng cấp chuyên môn
  • Cử nhân thiết kế tàu, Trường Đại Học Nha Trang, chuyên ngành: Kỹ sư đóng tàu.
  • Khóa huấn luyện cấu trúc thân tàu, hệ thống máy móc, Mớn nước chuyên chở, Ngăn ngừa ô nhiễm dầu, Sức khỏe và an toàn làm việc của Giám định viên hàng hải – Trụ sở PMDS 20~23 tháng 07 năm 2015)
  • Khóa huấn luyện Designated Person Ashore (DPA) – Germanischer Lloyd (16~17 tháng 10 năm 2008)
  • Khóa Tanker Vetting and the OCIMF Sire Programme Course – OCIMF’s (19~20 tháng 07 năm 2010)
  • Khóa Coaching Skills Course - PACE
  • Essential Competencies for Middle Manager Course - PACE
  • Safety Equipment Course & Port State Control Course - NKK
Nghề nghiệp chuyên môn: Kỹ sư hàng hải

Kinh nghiệm:

 • 01 năm làm Kỹ sư thiết kế của phòng thiết kế Hyundai Vinashin Shipyard
 • 08 năm làm việc cho Seagull Marine – Petroleum Corporation
 • 02 năm làm Giám đốc tiếp thị của Panama Maritime Document Service Inc. – Hochiminh office
LÊ CÔNG TRƯỜNG

LÊ CÔNG TRƯỜNG

Giám định viên
LÊ CÔNG TRƯỜNGGiám định viên

Bằng cấp chuyên môn

 • Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải, tốt nghiệp thủy thủ.
 • Cử nhân ĐH GTVT TP. HCM chuyên ngành Điều khiển & Quản lý tàu biển.

Kinh nghiệm

 • 09/2012 - 12/2012: Giám định viên Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS)
 • 01/2013 - 01/2017: Thủy thủ (Able Bodied Seaman) của The Vietnam Transport and Chartering  Joint-Stock  Company  (Vitranschart).
 • 01/2017 - Nay: Trưởng phòng giám định hàng hải Công ty Cổ Phần Giám Định Đông Dương (InS)
Lê Thị Thu Thanh

Lê Thị Thu Thanh

GDV/ Điều chỉnh tổn thất
Lê Thị Thu ThanhGDV/ Điều chỉnh tổn thất

Bằng cấp chuyên môn

 • Trường Đại học Quy Nhơn, Chuyên ngành Kinh tế, tốt nghiệp 2016
 • Bằng B vi tính
 • Bằng C tiếng Anh
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Bảo hiểm

Kinh nghiệm

 • 08/2016 - 2017:  nhân viên kế hoạch, Công ty CP Thiết kế Đầu Tư Xây Dựng Cửu Long
 • 2017 - 09/2018:  GDV và nhân viên bồi thường Công ty CP Bảo Hiểm Phú Hưng
 • 2018 - Hiện tại: GDV/ Điều chỉnh viên tổn thất Công ty CP Giám Định Đông Dương
Lê Minh Thiện

Lê Minh Thiện

GDV/ Điều chỉnh tổn thất
Lê Minh ThiệnGDV/ Điều chỉnh tổn thất

Bằng cấp chuyên môn

 • Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, Tp. HCM. Tốt nghiệp khoa Kinh tế Vận tải Biển
 • Ngoại ngữ:   Tiếng Anh
 • Vi tính:  Microsoft Office as Word, Excel, Power Point và một số phần mềm ứng dụng khác

Kinh nghiệm

 • 2013:  Nhân viên kinh doanh Internet tại FPT Telecom
 • 2013 - 2018: Nhân viên giao nhận và điều phối xe tại Công ty TNHH Phúc Hưng
 • 2018 - Hiện tại: GDV/ Điều chỉnh viên tổn thất Công ty CP Giám Định Đông Dương
The Indochine Survey - Công ty cổ phần giám định Đông Dương 5/5